Adatvédelmi nyilatkozat

frissítve: 2022. február 14.

 

1. Az Adatvédelmi Szabályzat érintettjei

• Booboo, azaz Kovács Gergely, EV (székhely: 2045 Törökbálint, Szent Flórián utca 8.)

• Ön, azaz a Felhasználó – természetes személy, akinek a személyes adatát kezeljük az Adatvédelmi Szabályzatban meghatározott célok közül legalább egy célból

• Szolgáltató, azaz a Booboo törzsvásárlói rendszerében résztvevő, aki a Felhasználóknak közvetlenül termékeket értékesít, vagy szolgáltatásokat nyújt, illetve ezen tranzakciók után kedvezményeket biztosít.

 

2. Az Adatvédelmi Szabályzat célja

• A Booboo számára kiemelten fontos az Ön személyes adatainak a védelme, ezért az adatkezelés során teljes mértékben biztosítjuk személyes adatainak biztonságát.

• Az Adatvédelmi Szabályzatunkban részletesen bemutatjuk, hogy hogyan kezeljük a személyes adatait a weboldalainkon és mobil alkalmazásunkban (www.booboo.hu, app.booboo.hu, www.facebook.com/Booboo), a Booboo rendszerében lévő szolgáltatók termékeinek és/vagy szolgáltatásainak a vásárlása/igénybevétele esetén, illetve a Booboo törzsvásárlói programunkban való részvétel, regisztráció, továbbá a Booboo alkalmazáshoz tartozó fiók létrehozása és kezelése során, valamint az Ön által küldött megkeresés, észrevétel, panasz, vagy javaslat esetén.

• A szabályzatban bővebb információt talál az adatai kezeléséhez kapcsolódó jogairól és jogorvoslati lehetőségéről.

 

3. Az Ön személyes adatainak kezelője és elérhetőségei

• Az Ön személyes adatainak a kezelője Kovács Gergely, EV (székhely: 2045, Törökbálint, Szent Flórián utca 8.).

• Elérhetőség: +36 (20) 947 1183; Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

4. Személyes adatok kezelése és azok eredete és az adatkezelés jogalapja

Felhasználói fiók regisztráció és a fiók kezelése: amennyiben Ön saját akaratából úgy dönt, hogy a Booboo által üzemeltetett törzsvásárlói programban regisztrál, ezzel egy személyes felhasználói fiókot hoz létre. A regisztráció során megadott személyes adatait (Név, email cím) a törzsvásárlói programban való részvétele, valamint az Ön felhasználói fiókjának fenntartása céljából kezeljük. Személyes adatai kezelésének jogalapja, hogy azok szükségesek a Booboo alkalmazás és a felhasználói fiókkal kapcsolatos szerződésben foglaltak teljesítéséhez.

Céges fiók regisztrációjához cégének nyilvános adatait használjuk, a Booboo felhasználók vásárlásai során szükséges kezeléshez (leolvasáshoz) pedig az Ön alkalmazottjainak email címét. Az alkalmazottjait a cégvezető a saját felelősségére hívja meg a rendszerbe és amennyiben a dolgozó külön kéri, vagy ez a cég saját szabályzatában meghatározásra kerül, akkor ahhoz a cég által biztosít leolvasó eszközt és céges email címet annak használatához.

Az Ön vásárlásainak feldolgozása és kezelése a Booboo törzsvásárlói programban: az alkalmazásunk használatával közvetlenül Ön nem vásárol termékeket és/vagy szolgáltatásokat, de ahhoz, hogy a Booboo rendszerét használó Szolgáltatóknál a vásárlásai után kedvezményekben részesüljön, azok jóváírásra kerüljenek, szükséges a vásárlási adatok feldolgozása. Az ilyen tranzakciók rögzítésének és elszámolásának céljából kezeljük a tranzakció, illetve az Ön által vásárolt termék és szolgáltatásokhoz kapcsolódó információkat, mint például az Ön Booboo azonosítóját, vagy a vásárlás értékét. A fenti adatok kezelésének jogalapja, hogy az szükséges az Ön és a Szolgáltató közötti szerződéses teljesítéshez és hogy az Ön kérésére lépéseket tehessünk (GDPR 6. cikk (1) b) pont).

Jogi kötelezettségek teljesítése: jogszabályi kötelezettségeink teljesítése céljából (pl. számviteli törvény, adójogszabályok – számlázás, számlák és számviteli dokumentumok tárolása) kezeljük a törzsvásárlói programunkban végrehajtott tranzakció adatait, a felhasználói fiókból származó adatokat, illetve az esetleges panaszos ügyekhez kapcsolódó személyes adatokat. A fenti adatok kezelésének jogalapja a ránk rótt jogi kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk (1) c) pont).

Jogi igények létrehozása, gyakorlása és ezek elleni védekezés: igények létrehozása és gyakorlása, illetve ezek elleni védekezés céljából kezeljük a vásárlásainak és a felhasználói fiókjának tranzakciói (amennyiben rendelkezik ilyennel) és az igényhez kapcsolódó adatait. A fenti adatok kezelésének jogalapja az igények létrehozásához, gyakorlásához és ellenük történő védekezéshez fűződő jogos érdek (GDPR 6. cikk (1) f) pont).

Válaszadás érdeklődésre, panaszra, vagy javaslatra: kérdéseire, javaslataira, vagy esetleges panaszaira történő válaszadás céljából kezeljük a megadott személyes adatait a törvényben előírt időtartamig, legfeljebb 5 évig. Az adatok kezelésének jogalapja a felhasználói fiókkal kapcsolatos szerződés teljesítéséhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) b) pont), illetve a válaszadáshoz fűződő jogos érdekünk (GDPR 6. cikk (1) f) pont).

Vásárlói elégedettség-felmérés és a szolgáltatásaink színvonalának meghatározása: annak érdekében, hogy a vásárlóink elégedettségét felmérjük és a szolgáltatásaink színvonalát lemérjük, a felmérésben Ön által megadott személyes adatokat kezeljük, de csak amennyiben külön az ilyen felmérés kitöltésére felkérjük és Ön elfogadja azt. A fenti adatok kezelésének jogalapja az ahhoz fűződő jogos érdek, hogy releváns információkat gyűjtsünk ahhoz, hogy termékeink és szolgáltatásaink színvonalát javítani tudjuk (GDPR 6. cikk (1) f) pont).

Direkt marketing célból: rendszer-, és marketing célú üzeneteket küldhetünk Önnek a Booboo alkalmazás újdonságairól, valamint a Booboo alkalmazásában különböző szolgáltatásokat nyújtó üzleti partnereink (Szolgáltatók) termékeiről, ajánlatairól, melyhez Ön előzetesen szabad hozzájárulását adta. A korábbi hozzájárulását bármikor visszavonhatja ugyanolyan egyszerűen, mint ahogyan azt korábban megadta. A hozzájárulása visszavonása nincs hatással a visszavonás előtti cselekedetek jogszerűségére. A fenti adatok kezelésének jogalapja az Ön hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) a) pont).

 

5. Személyes adatainak továbbítása

• Személyes adatai közül a regisztráció során megadott nevét a vásárlásai során szükséges beazonosítás és a kedvezmények érvényesítése végett átadhatjuk harmadik félnek, Szolgáltatóknak. • Ezen kívül törvényben előírt kötelezettségeink teljesítéséhez kapcsolódóan, de csak külön kérésre az érintett hatóságoknak megadhatjuk ezen adatait (Név, email).

 

6. Személyes adatainak megőrzése

Személyes adatait az adatkezelés céljának megvalósulásáig kezeljük. A személyes adatait az alábbi időpontokig tároljuk:

• A felhasználói fiókja kezelése és fenntartása, a Booboo törzsvásárlói programjában való részvétele céljából: visszavonásig - bármikor törölheti felhasználói fiókját, vagy írásos üzenetet küldhet nekünk a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címre, továbbá a Felhasználási Feltételeknek megsértése miatti, a rendszerből való kizárásáig, vagy a Booboo törzsvásárlói program megszüntetéséig. Kiterjeszthetjük továbbá ezt az időtartamot a jogszabály szerinti elévülésének idejéig, amennyiben ezen adat kezelése szükséges az igény létrehozásához, gyakorlásához, illetve az ellene történő védekezéshez.

• A Booboo alkalmazással bonyolított vásárlási, vagy egyéb tranzakcióinak a feldolgozása céljából. Az adott tranzakcióhoz kapcsolódó szerződés teljesítéséig azzal, hogy kiterjeszthetjük ezt az időtartamot az Ön, vagy a mi igényeink jogszabály szerinti elévülésének idejéig, amennyiben ezen adat kezelése szükséges az igény létrehozásához, gyakorlásához, illetve az ellene történő védekezéshez.

• A jogi kötelezettségeink teljesítésének céljából (pl. számviteli törvény, adó jogszabályok rendelkezései): ezen rendelkezésekből fakadó időtartamig (pl. számlázási adatait 8 évig meg kell őriznünk).

• Az adatvédelmi szabályzatban meghatározott jogos érdek teljesítése céljából: a jogos érdek időtartamáig, hacsak Ön nem tiltakozik a személyes adatainak marketing célú kezelése ellen. Ebben az esetben kiterjeszthetjük ezt az időtartamot az Ön vagy a mi igényeink jogszabály szerinti elévülésének idejéig, amennyiben ezen adat kezelése szükséges az igény létrehozásához, gyakorlásához, illetve az ellene történő védekezéshez.

• Jogos érdekeink teljesítése céljából, azaz igény létrehozása, gyakorlása, illetve az ellene történő védekezés céljából: a jogszabály szerinti elévülési idő idejéig (pl. az Ön ügyeihez kapcsolódó általános elévülési idő 5 év, illetve a fogyasztói igények általános elévülési ideje szintén 5 év. Az itt jelzett elévülési idők a jogszabályi változások következtében változhatnak).

• Jogos érdekeink teljesítése céljából, azaz kérdések, panaszok, javaslatok megválaszolása: a válasz megadásához szükséges időtartamig, de nem tovább, mint 30 nap azzal, hogy kiterjeszthetjük ezt az időtartamot az Ön vagy a mi igényeink jogszabály szerinti elévülésének idejéig, amennyiben ezen adat kezelése szükséges az igény létrehozásához, gyakorlásához, illetve az ellene történő védekezéshez.

• Jogos érdekeink teljesítése céljából, azaz vásárlói elégedettség-felmérés és szolgáltatásaink minőségének meghatározása céljából: jogos érdekünk idejéig, de nem tovább, mint 24 hónap.

 

7. Személyes adatainak kezelése elleni tiltakozás, a Felhasználók jogai a személyes adatai kezelésére vonatkozóan, illetve jogainak gyakorlása

• Marketing célú adatkezelés elleni tiltakozás: Joga van a személyes adatainak marketing célú kezelése ellen bármikor tiltakozni.

• Egyedi helyzete miatti tiltakozás: joga van a személyes adatainak jogos érdekeink (a marketinget ide nem értve) céljából történő kezelése ellen bármikor tiltakozni egyedi helyzetére vonatkozó okok miatt. Ebben az esetben jelölje meg azon egyedi helyzetét, mely a véleménye szerint indokolja a személyes adatai kezelésének megszűntetését.

• A fentieken kívül az alábbi jogokat gyakorolhatja:

o Joga van tájékoztatást kérni arról, hogy kezeljük-e személyes adatait, illetve joga van ezen adatokhoz hozzáférni és másolatot kérni.

o Joga van a nem teljes vagy pontatlan személyes adatinak helyesbítését, törlését, vagy kiegészítését kérni.

o Joga van a személyes adatai kezelésének korlátozását kérni, ha például:

- vitatja az általunk kezelt személyes adata pontosságát;

- az adatkezelés jogellenes és személyes adatának törlését ellenzi és ehelyett a személyes adata felhasználásának korlátozását kéri;

- nincs tovább szükségünk a személyes adatára az adatkezelési célhoz, de Önnek szüksége van rá az igénye létrehozásához, gyakorlásához, illetve jogi igények elleni védekezéshez;

- tiltakozott a személyes adatai kezelése ellen egyedi helyzete miatti okból – ebben az esetben kérheti az adatkezelés korlátozását arra az időre, amíg el nem dől, hogy jogos érdekünk felülírja a tiltakozásának alapját. Ebben az esetben ezen időre felhasználói fiókját szüneteltethetjük.

- Amennyiben korlátozza a személyes adatai kezelését, jogosultak leszünk tárolni azokat, illetve csak abból a célból kezelni, hogy igényt létrehozzunk, gyakoroljunk, illetve az ellen védekezzünk, hogy harmadik természetes vagy jogi személy jogait megvédjük, illetve az Európai Unió vagy a tagállam(ok) fontos közérdeke céljából. Egyéb tevékenységet csak az Ön hozzájárulásával végezhetünk.

o Joga van személyes adatai törlését kérni, ha például:

- személyes adatai a továbbiakban nem szükségesek abból a célból, amely célból gyűjtöttük, illetve kezeltük őket, ez esetben felhasználói fiókja megszűnik;

- visszavonja a hozzájárulását és nincs más jogalap a személyes adatainak kezelésére;

- személyes adatának kezelése ellen egyedi helyzete miatt tiltakozik és nincs olyan jogalapunk az adatkezelésre, mely felülírja a tiltakozását;

- tiltakozik személyes adatainak marketing célú kezelése ellen;

- személyes adatát jogellenesen kezeltük.

o Adathordozhatósághoz való jog: mivel személyes adatát hozzájárulása, vagy szerződés alapján automatizált módon kezeljük, joga van ahhoz, hogy hozzájárulása, vagy szerződés alapján megadott adatát strukturált, általánosan használt, számítástechnikai eszközzel is olvasható formában megkapja. Joga van azt is kérni, hogy személyes adatát közvetlenül egy másik adatkezelőnek küldjük el, amennyiben ez technikailag lehetséges.

• Joga van személyes adatának kezeléséhez adott hozzájárulását bármikor visszavonni azon adatok vonatkozásában, melyeket hozzájárulása alapján kezelünk. Hozzájárulása visszavonása nem érinti azon adatkezelések jogszerűségét, melyek a hozzájárulása visszavonása előtt történtek.

• Joga van hozzájárulását visszavonni, vagy a marketing kommunikáció formáját megváltoztatni, azaz Ön bármikor visszavonhatja, vagy megváltoztathatja a hozzájárulása körét arra vonatkozóan, hogyan kereshetjük fel marketing célból (az Ön által választott lehetőség alapján felkereshetjük elektronikus úton).

• Panasz az adatvédelmi hatósághoz: joga van a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulni panaszával.

 

8. Kötelező személyes adatok megadása

A Booboo rendszer használatához, illetve kapcsolatfelvételhez szükséges a személyes adatainak megadása. Amennyiben nem adja meg ezeket az adatokat, úgy nem áll módunkban a felhasználói fiókját létrehozni, fenntartani, az üzenetét kezelni, illetve kérdéseit, panaszait és javaslatait megválaszolni.

 

9. GDPR

A GDPR az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet).

 

10. Az Adatvédelmi Szabályzat érvényessége

Jelen Adatvédelmi Szabályzat 2022. február 4. napjától, visszavonásig érvényes. A jelen Adatvédelmi Szabályzat bármely módosítása annak közzétételével azonnali hatállyal érvénybe lép, a közzététel történhet a weboldalunkon és/vagy az applikációban.

 

11. Jogosultság, regisztráció, felhasználói fiók

A Booboo honlap és alkalmazás tartalmát alapvetően nem kiskorúaknak szánjuk. A 18 év alatti kiskorúak az alkalmazásunkat csak annak a szülőnek, vagy törvényes gyámnak a felügyelete mellett használhatják, aki magára nézve kötelezőnek fogadja el a Felhasználási feltételeket.

A Booboo törzsvásárlói programhoz való hozzáféréshez felhasználói fiókot kell létrehozni. Az önkéntes regisztrációval elfogadja, hogy felhasználói fiók létrehozásakor:

- pontos, a valóságnak megfelelő, aktuális és teljes információkat ad meg;

- karbantartja, és időszerűen frissíti a felhasználói fiókjának adatait;

- felhasználói fiókja biztonságának érdekében nem osztja meg jelszavát másokkal, és korlátozza a felhasználói profiljához, illetve a számítógépéhez, mobiltelefonjához való hozzáférést;

- azonnal értesíti a Booboo-t, ha bármilyen, az alkalmazással, vagy a felhasználói fiókkal kapcsolatos biztonsági problémát fedez fel, vagy ennek gyanúja felmerül;

- továbbá vállalja a felelősséget valamennyi, a felhasználói fiók igénybevételével kifejtett tevékenységért, valamint a jogosulatlan hozzáférés valamennyi kockázatáért.